Kurser

VORES KURSER

Læring opstår ikke af sig selv og man husker en forsvindende lille del af det, man hører i et kursuslokale. På vores kurser tilstræber vi at "gøre" så meget som muligt i stedet for "at lytte"; At opnå egne, nye erfaringer gennem øvelser og handling, hvor det lærte bringes i spil. Så kursisten finder nye veje og muligheder i forhold til sin egen praksis.

 

De fleste kurser vi holder er skræddersyede til kunden. Vi gør os umage med ar ramme målgruppen og indfri jeres ønsker til kurset, ledelsesseminaret eller personaledagen. Nedenstående er inspiration til hvad vi kan fylde i et kursus, men meget andet kan også lade sig gøre.

 

Vi holder også åbne kurser i vores egne lokaler på Refshaleøen. Forretningsmæssigt er det ikke så smart at holde åbne kurser for det er et værre bøvl at samle kursister til dem. Alligevel bliver vi ved. De små holdstørrelser med folk fra forskellige steder med forskellige baggrunde giver en fed dynamik og åbner nye perspektiver.

 

Ud over vores åbne kurser holder vi fra tid til anden seminarer om fx læring, stress eller forandringsledelse. Følg os på LinkedIn, Facebook eller abonner på vores nyhedsbrev, hvis du vil med!

KURSUS: DEN STRESSROBUSTE ORGANISATION

Lær hvordan du som leder og kollega kan medvirke til at skabe en stressrobust organisation. Få en øget forståelse af stress, samt værktøjer til at håndtere det på et individuelt og organisatorisk plan.

 

Det er nemmest (og billigst) at arbejde med stress før stress bliver til sygemeldinger. På kurset gør vi stress konkret gennem en biologisk grundforståelse af stress. Vi taler om stressens årsager og stressens negative såvel som positive effekter trækkes frem. På denne basis vil vi arbejde med direkte implementerbare metoder og strategier til at håndtere og reducere stress på arbejdspladsen. Disse metoder og strategier styrker den organisatoriske håndtering af stress og går væk fra at gøre det til en individuel udfordring. Kurset henvender sig til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, der gerne vil have redskaber til at forebygge stress i virksomheden eller organisationen. 

KURSUS: GØR DET MULIGT! - OM FORANDRINGSLEDELSE

Forandringsledelse er en grundsten i vores konsulentvirke. Langt de fleste opgaver vi har lavet udspringer af et ønske om forandring - hvad enten det handler om ledelsesudvikling, kursusevaluering eller strategiudvikling. Vi deler ud af vores erfaringer og refleksioner og skaber rum til jeres.

 

Den planlagte forandring sker sjældent efter planen. Den organisatoriske kontekst er langt mere kompleks, end planen har mulighed for at forholde sig til. Kompleksiteten har blandt andet den simple årsag, at organisationen består af mennesker. En organisation er derfor langt mere end det, der står på papiret; den er et sammensurium af handling, tanker, fagligheder og relationer. Udgangspunktet for kurset ”At gøre det muligt” er at forstå kompleksiteten og vise forandringen vej mellem de mange paradokser, kompleksiteten skaber. Kurset handler også om at forholde sig til menneskets muligheder og begrænsninger i forandringen. Du vil desuden lære nogle værktøjer til at muliggøre reelle forandringer i en større organisation.

KURSUS: DEESKALATION (KONFLIKTHÅNDTERING)

Hvordan deeskalerer du en anspændt situation med kunder eller borgere, så det ikke udvikler sig til langvarige konflikter eller vold?

 

Vi har trænet folkeskolelærere, socialrådgivere, soldater, parke- ringsvagter og mange andre personalegrupper i at håndtere konfliktsituationer ud fra velafprøvede modeller for konfliktforståelse og strategier for håndtering. På kurset hjælper vi dig med at finde den vej til konflikthåndtering, der passer bedst til dig, dine erfaringer og din arbejdskontekst. Du lærer en pallette af værktøjer, som du også vil få lejlighed til at træne på kurset. Du lærer også noget om stress i konflikter og hvordan det påvirker dig, dine kolleger og konfliktens anden part. Du lærer at erkende dine egne og andres stresssignaler og at reducere stress, både hos modparten, dig selv og blandt kolleger.

KURSUS: PSYKISK FØRSTEHJÆLP PÅ ARBEJDSPLADSEN

En af de vigtigste elementer i jeres kriseberedskab er, hvordan I håndterer det ledelsesmæssigt og kollegialt, når en medarbejder oplever kritiske hændelser, psykisk sygdom og stress.

 

På kurset behandles psykisk førstehjælp ved kritiske hændelser, psykisk sygdom og stress. Deltagerne får et konkret værktøj (KLIPS), som de trænes i og efterfølgende kan bringe i anvendelse på arbejdspladsen. Kurset henvender sig især til arbejdspladser, hvor medarbejderne er i daglig kontakt med mennesker - både kollegialt eller i borger- og kundekontakt.


MOJO FERDINAND APS

FØLG OS

LinkedIn

Facebook

FÅ VORES NYHEDSBREV

Vi sender maksimalt ét nyhedsbrev i kvartalet.